ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
แสดงตัวอย่าง » เกมส์ทั้งหมด 232 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : Fruit
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 11 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 200 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : Fruit - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?????????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : tontie
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 25 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 9 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 100 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : tontie - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?????? 0 - 9 ???
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : Flying dango
ประเภท : เกมส์ชูตติ้ง
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 119 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 200 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : Flying dango - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : คลิกในส่วน Click Zone เพื่อให้เสียบลูกชิ้นมากที่สุด ก็จะได้คะแนนตามสี
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : escape
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 238 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 30 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : escape - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : unicycle
ประเภท : เกมส์กีฬา
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 625 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 1 คะแนน = 2 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : unicycle - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : กด space bar ค้างแล้วปล่อยกระโดด หลบฟุตบอล
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : beat
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 64 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 5 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : beat - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : goldminer
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 200 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 8 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 150 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : goldminer - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ????  ? ? ? ??????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : iescape
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 49 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 1 
ของรางวัล : 10 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : iescape - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????,?????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : pool
ประเภท : เกมส์กีฬา
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 7 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 100 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : pool - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????,?????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : fish
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 4 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 100 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : fish - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ????,???,???????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : monsterstack
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 214 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 10 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : monsterstack - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????,??????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : jumpwater
ประเภท : เกมส์กีฬา
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 43 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 5 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : jumpwater - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? space ??,?????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : protect
ประเภท : เกมส์ชูตติ้ง
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 25 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 70 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : protect - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????,?????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : crazypl
ประเภท : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 709 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 9 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 30 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : crazypl - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????,??????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : bqpd
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 6 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 5 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : bqpd - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????,??????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : CS camperstrike
ประเภท : เกมส์ชูตติ้ง
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 15 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : CS camperstrike - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?? P ??,?? R ???,???????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : frogger
ประเภท : เกมส์เสริมปัญญา
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 0 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 3 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : frogger - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ????????,???????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : breakout
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 2 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : breakout - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????????,????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : Camper Strike
ประเภท : เกมส์ชูตติ้ง
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 15 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : Camper Strike - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : street
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 7 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : street - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?????????.
[ เล่นเต็มจอ ]