ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
แสดงตัวอย่าง » เกมส์ทั้งหมด 232 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : flyinthesky
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 212 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 8 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : flyinthesky - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ????????, ?? Space Bar ????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : X-training
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 80 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 3 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : X-training - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ? ? ? ? ? ???
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : som
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 22 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 50 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : som - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ? ? ? ? ? ?????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : chirstpinball
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 3 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 8000 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : chirstpinball - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ? ? ???
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : crazypinball
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 3 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 2000 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : crazypinball - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ? ? ???
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : barBQbeef
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 74 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : on006
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 40 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : barBQbeef - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????,??????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : HungaHatch
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 3 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : on006
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 2 
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : HungaHatch - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : pepsipinball
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 6 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : on006
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 50000 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : pepsipinball - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ? ? ??? , p ??
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : xtreme_pinball
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 3 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : xtreme_pinball - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ? ? ??? ,? ?? , p ??
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : robot
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 18 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : Badminton
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 15 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : robot - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?SPACE???????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : jungle
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 5 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 2 
ของรางวัล : 6000 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : jungle - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ? ? ??
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : airhockey
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 10 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : admin
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 2 
ของรางวัล : 100 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : airhockey - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??????????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : pacman
ประเภท : เกมส์แอคชั่น
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 33 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 8 
ค่าบริการ : Money 1 
ของรางวัล : 1500 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : pacman - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? ???? ??
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : pingpong
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 66 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 5 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : pingpong - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : invaders
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 0 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : invaders - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? space ?????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : monkeyjump
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 18 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : ooylove
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : monkeyjump - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ??? space ???,?? 6 ???? 1 ??
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : new_snake
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 1 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : NO
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 5 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : new_snake - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?? ? ? ??,??????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : Copter 2
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 36 คน
ระดับ : 5 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : kanayod
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 50 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : Copter 2 - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ???????,??????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : press
ประเภท : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 9 คน
ระดับ : 3 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 750 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : press - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ?????????????????
[ เล่นเต็มจอ ]
ชื่อเกมส์ : hkcafe
ประเภท : เกมที่ต้องใช้ทักษะ
จำนวนผู้เล่น : ทั้งหมด 4 คน
ระดับ : 4 ดาว
แชมป์เกมส์นี้ : radius15
อันดับของคุณ : ที่ 10 
ค่าบริการ : Money 0 
ของรางวัล : 50 คะแนน = 1 
คลิกเพื่อเล่นเกมส์ : hkcafe - เข้าสู่เกมส์
รายละเอียด : ทำอาหารให้ทัน
[ เล่นเต็มจอ ]