ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
เกมที่ต้องใช้ทักษะ » เกมส์ทั้งหมด 96 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : Cinema_cleaner รายละเอียด : ??????????? , ?? SPACE ?????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 6 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 2141 คะแนน - 7 ? 51 ? (2011-4-24 15:42)
อันดับที่ 2 : admin - 1647 คะแนน - 8 ? 2 ? (2009-5-9 12:54)
อันดับที่ 3 : kanayod - 1068 คะแนน - 5 ? 29 ? (2016-4-27 23:55)
อันดับที่ 4 : guest - 677 คะแนน - 7 ? 9 ? (2010-9-10 21:50)
อันดับที่ 5 : guest - 660 คะแนน - 5 ? 17 ? (2009-6-13 20:22)
อันดับที่ 6 : guest - 434 คะแนน - 5 ? 4 ? (2010-9-10 21:43)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Cinema_cleaner - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Tank_war รายละเอียด : ????????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 22 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 1970 คะแนน - LV4 - 4 ? 22 ? (2011-4-24 15:50)
อันดับที่ 2 : admin - 1770 คะแนน - LV4 - 6 ? 6 ? (2009-5-9 13:00)
อันดับที่ 3 : guest - 1310 คะแนน - LV4 - 5 ? 48 ? (2009-9-9 12:13)
อันดับที่ 4 : guest - 940 คะแนน - LV3 - 2 ? 38 ? (2009-6-10 14:11)
อันดับที่ 5 : guest - 920 คะแนน - LV3 - 3 ? 20 ? (2009-10-5 11:49)
อันดับที่ 6 : guest - 590 คะแนน - LV3 - 3 ? 48 ? (2009-8-25 21:11)
อันดับที่ 7 : guest - 550 คะแนน - LV2 - 3 ? 27 ? (2010-11-14 12:10)
อันดับที่ 8 : guest - 380 คะแนน - LV1 - 2 ? 22 ? (2009-9-13 21:02)
อันดับที่ 9 : guest - 380 คะแนน - LV1 - 1 ? 47 ? (2009-6-10 14:10)
อันดับที่ 10 : guest - 330 คะแนน - LV1 - 1 ? 31 ? (2009-8-26 10:38)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 2000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Tank_war - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Bead_froth รายละเอียด : ????????????? , ? 3 ????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 73 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 8470 คะแนน - LV5 - ????8 ? 20 ? (2011-4-27 18:31)
อันดับที่ 2 : guest - 4610 คะแนน - LV4 - ????6 ? 49 ? (2009-8-20 14:05)
อันดับที่ 3 : guest - 4610 คะแนน - LV4 - ????6 ? 40 ? (2009-8-20 13:53)
อันดับที่ 4 : guest - 4340 คะแนน - LV4 - ????6 ? 14 ? (2010-4-27 08:02)
อันดับที่ 5 : guest - 3270 คะแนน - LV4 - ????5 ? 31 ? (2009-8-20 14:25)
อันดับที่ 6 : on006 - 3140 คะแนน - LV3 - ????4 ? 8 ? (2011-4-28 20:32)
อันดับที่ 7 : guest - 2890 คะแนน - LV3 - ????4 ? 47 ? (2009-8-20 14:10)
อันดับที่ 8 : guest - 2720 คะแนน - LV3 - ????4 ? 14 ? (2009-8-20 14:32)
อันดับที่ 9 : guest - 2440 คะแนน - LV3 - ????4 ? 42 ? (2009-8-20 13:57)
อันดับที่ 10 : guest - 2430 คะแนน - LV3 - ????8 ? 6 ? (2009-7-14 16:28)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 2000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Bead_froth - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : hoverbotarena รายละเอียด : ??????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 8 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 1843 คะแนน - LV8 - 17 ? 18 ? (2009-8-31 15:44)
อันดับที่ 2 : radius15 - 1400 คะแนน - LV3 - 12 ? 2 ? (2010-12-4 13:30)
อันดับที่ 3 : admin - 438 คะแนน - LV3 - 5 ? 15 ? (2009-5-9 13:07)
อันดับที่ 4 : guest - 436 คะแนน - LV3 - 6 ? 41 ? (2009-9-2 00:02)
อันดับที่ 5 : guest - 273 คะแนน - LV3 - 4 ? 3 ? (2009-8-31 15:27)
อันดับที่ 6 : guest - 56 คะแนน - LV1 - 1 ? 18 ? (2009-7-18 16:03)
อันดับที่ 7 : guest - 35 คะแนน - LV1 - 1 ? 26 ? (2009-6-9 12:12)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : hoverbotarena - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Tomato รายละเอียด : ?????? , ????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 13 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 11950 คะแนน - 5 ? 7 ? (2013-4-6 12:19)
อันดับที่ 2 : guest - 11735 คะแนน - 5 ? 8 ? (2013-4-6 12:13)
อันดับที่ 3 : radius15 - 11635 คะแนน - 5 ? 16 ? (2010-12-4 23:45)
อันดับที่ 4 : guest - 11445 คะแนน - 5 ? 7 ? (2011-9-2 04:32)
อันดับที่ 5 : guest - 8330 คะแนน - 6 ? 8 ? (2011-9-2 04:38)
อันดับที่ 6 : guest - 5530 คะแนน - 5 ? 11 ? (2009-5-23 16:05)
อันดับที่ 7 : guest - 5275 คะแนน - 5 ? 5 ? (2011-9-2 04:26)
อันดับที่ 8 : admin - 5275 คะแนน - 5 ? 7 ? (2009-5-9 13:17)
อันดับที่ 9 : guest - 4875 คะแนน - 0 ? 0 ? (2011-9-2 04:20)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 4000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Tomato - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Pumps_water รายละเอียด : ?????? , ????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 49 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 3719 คะแนน - LV22 - 20 ? 45 ? (2011-4-27 20:38)
อันดับที่ 2 : radius15 - 1991 คะแนน - LV12 - 10 ? 57 ? (2010-12-5 00:04)
อันดับที่ 3 : admin - 1191 คะแนน - LV8 - 6 ? 43 ? (2009-5-9 16:10)
อันดับที่ 4 : guest - 865 คะแนน - LV7 - 5 ? 27 ? (2012-10-12 15:03)
อันดับที่ 5 : guest - 746 คะแนน - LV5 - 3 ? 39 ? (2012-4-22 19:58)
อันดับที่ 6 : guest - 705 คะแนน - LV6 - 4 ? 27 ? (2009-9-17 16:29)
อันดับที่ 7 : guest - 670 คะแนน - LV6 - 4 ? 48 ? (2009-9-17 16:34)
อันดับที่ 8 : guest - 564 คะแนน - LV5 - 3 ? 27 ? (2012-10-12 14:58)
อันดับที่ 9 : guest - 533 คะแนน - LV5 - 0 ? 2 ? (2009-9-17 16:25)
อันดับที่ 10 : guest - 533 คะแนน - LV5 - 3 ? 24 ? (2009-9-17 16:25)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Pumps_water - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : mercedesdrift รายละเอียด : ???? ? ? ? ? ?????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 46 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 411.833 คะแนน - 58' 10" x 7 - ????2 ? 47 ? (2010-12-5 12:22)
อันดับที่ 2 : guest - 153 คะแนน - 25' 6" x 6 - ????1 ? 12 ? (2010-12-11 08:04)
อันดับที่ 3 : guest - 152.833 คะแนน - 21' 10" x 7 - ????1 ? 10 ? (2010-12-11 08:05)
อันดับที่ 4 : guest - 93.333 คะแนน - 23' 4" x 4 - ????1 ? 29 ? (2009-6-15 13:38)
อันดับที่ 5 : guest - 46.833 คะแนน - 23' 5" x 2 - ????1 ? 9 ? (2010-12-11 08:01)
อันดับที่ 6 : guest - 42.333 คะแนน - 21' 2" x 2 - ????1 ? 12 ? (2010-12-11 08:02)
อันดับที่ 7 : guest - 36 คะแนน - 12' 0" x 3 - ????1 ? 15 ? (2009-6-15 13:32)
อันดับที่ 8 : guest - 26.167 คะแนน - 13' 1" x 2 - ????1 ? 13 ? (2011-11-9 11:04)
อันดับที่ 9 : guest - 24 คะแนน - 8' 0" x 3 - ????1 ? 24 ? (2011-10-23 10:48)
อันดับที่ 10 : Badminton - 14.333 คะแนน - 7' 2" x 2 - ????1 ? 30 ? (2011-4-28 19:08)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 50 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : mercedesdrift - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : funmatch รายละเอียด : ?????? , ???????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 12 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 57000 คะแนน - LV10 - 10 ? 24 ? (2011-4-30 11:02)
อันดับที่ 2 : guest - 40900 คะแนน - LV9 - 11 ? 28 ? (2009-7-14 17:44)
อันดับที่ 3 : guest - 35600 คะแนน - LV8 - 12 ? 8 ? (2009-7-15 17:47)
อันดับที่ 4 : guest - 29400 คะแนน - LV7 - 8 ? 50 ? (2009-7-14 17:28)
อันดับที่ 5 : guest - 28900 คะแนน - LV7 - 8 ? 13 ? (2009-7-14 17:19)
อันดับที่ 6 : guest - 18400 คะแนน - LV5 - 4 ? 36 ? (2009-7-14 17:33)
อันดับที่ 7 : guest - 4700 คะแนน - LV2 - 1 ? 47 ? (2010-6-22 15:25)
อันดับที่ 8 : guest - 300 คะแนน - LV1 - 0 ? 25 ? (2013-5-15 10:58)
อันดับที่ 9 : guest - 300 คะแนน - LV1 - 0 ? 38 ? (2011-3-5 13:49)
อันดับที่ 10 : admin - 100 คะแนน - LV1 - 0 ? 24 ? (2009-5-9 13:09)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : funmatch - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : moon_cave รายละเอียด : ???? ? ? ? ????? , ???????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 9 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 1050 ?คะแนน - LV1 - Area 4 - 1 ? 23 ? (2010-12-5 11:47)
อันดับที่ 2 : admin - 750 ?คะแนน - LV1 - Area 4 - 1 ? 4 ? (2009-5-9 16:14)
อันดับที่ 3 : guest - 450 ?คะแนน - LV1 - Area 2 - 0 ? 35 ? (2009-7-17 16:51)
อันดับที่ 4 : guest - 450 ?คะแนน - LV1 - Area 2 - 0 ? 27 ? (2009-6-19 12:31)
อันดับที่ 5 : guest - 300 ?คะแนน - LV1 - Area 2 - 0 ? 44 ? (2009-7-17 16:50)
อันดับที่ 6 : guest - 300 ?คะแนน - LV1 - Area 1 - 0 ? 15 ? (2009-6-19 12:31)
อันดับที่ 7 : guest - 300 ?คะแนน - LV1 - Area 1 - 0 ? 19 ? (2009-6-19 12:30)
อันดับที่ 8 : guest - 150 ?คะแนน - LV1 - Area 1 - 0 ? 32 ? (2009-6-19 12:30)
อันดับที่ 9 : guest - 150 ?คะแนน - LV1 - Area 1 - 0 ? 31 ? (2009-6-16 14:09)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 1000 ?คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : moon_cave - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Wind_Youth รายละเอียด : ???? ENTER ? SPACE ?? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมที่ต้องใช้ทักษะ จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 630 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 10270 คะแนน - 3 ? 55 ? (2009-6-16 12:13)
อันดับที่ 2 : guest - 10190 คะแนน - 3 ? 30 ? (2009-6-15 13:51)
อันดับที่ 3 : guest - 10120 คะแนน - 3 ? 21 ? (2009-6-12 11:55)
อันดับที่ 4 : guest - 9570 คะแนน - 3 ? 0 ? (2009-6-12 14:46)
อันดับที่ 5 : guest - 9240 คะแนน - 3 ? 0 ? (2009-6-12 14:22)
อันดับที่ 6 : guest - 8250 คะแนน - 2 ? 37 ? (2009-6-12 11:37)
อันดับที่ 7 : guest - 7910 คะแนน - 2 ? 53 ? (2009-6-18 12:19)
อันดับที่ 8 : guest - 7680 คะแนน - 2 ? 22 ? (2009-6-12 14:41)
อันดับที่ 9 : ooylove - 4520 คะแนน - 1 ? 50 ? (2009-6-9 12:10)
อันดับที่ 10 : sarawut_nutkung - 2230 คะแนน - 0 ? 57 ? (2009-7-30 15:21)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 1500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Wind_Youth - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]