ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
เกมส์ชูตติ้ง » เกมส์ทั้งหมด 16 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : luminara รายละเอียด : ??????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 6 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 268155 คะแนน - LV40 - 7 ? 13 ? (2009-8-28 10:30)
อันดับที่ 2 : guest - 34310 คะแนน - LV17 - 3 ? 2 ? (2009-8-28 10:22)
อันดับที่ 3 : guest - 29450 คะแนน - LV14 - 2 ? 19 ? (2011-8-8 03:29)
อันดับที่ 4 : radius15 - 28775 คะแนน - LV12 - 1 ? 33 ? (2010-12-4 14:17)
อันดับที่ 5 : admin - 9450 คะแนน - LV10 - 1 ? 44 ? (2009-5-9 12:31)
อันดับที่ 6 : guest - 4525 คะแนน - LV7 - 1 ? 27 ? (2010-9-10 18:38)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : luminara - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : crusadertank รายละเอียด : ???????????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 24 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 29960 คะแนน - LV9 - 20 ? 10 ? (2009-6-9 15:38)
อันดับที่ 2 : guest - 17438 คะแนน - LV7 - 11 ? 12 ? (2009-6-10 13:46)
อันดับที่ 3 : guest - 17263 คะแนน - LV7 - 12 ? 55 ? (2009-7-10 23:58)
อันดับที่ 4 : guest - 16329 คะแนน - LV7 - 11 ? 9 ? (2009-8-25 22:02)
อันดับที่ 5 : guest - 16234 คะแนน - LV7 - 10 ? 55 ? (2009-6-9 12:10)
อันดับที่ 6 : guest - 13188 คะแนน - LV6 - 13 ? 21 ? (2009-7-11 11:21)
อันดับที่ 7 : guest - 13143 คะแนน - LV6 - 12 ? 49 ? (2009-9-3 02:49)
อันดับที่ 8 : guest - 12430 คะแนน - LV6 - 9 ? 50 ? (2009-6-12 11:43)
อันดับที่ 9 : guest - 11025 คะแนน - LV5 - 8 ? 2 ? (2009-8-25 22:10)
อันดับที่ 10 : ooylove - 3503 คะแนน - LV3 - 4 ? 14 ? (2009-6-5 14:22)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 3000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : crusadertank - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : archery รายละเอียด : ?????? , ??????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 123 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 40800 คะแนน - 0 ? 25 ? (2014-2-28 04:50)
อันดับที่ 2 : guest - 40245 คะแนน - 0 ? 33 ? (2014-2-28 04:49)
อันดับที่ 3 : radius15 - 35238 คะแนน - 0 ? 44 ? (2010-12-5 14:22)
อันดับที่ 4 : guest - 35176 คะแนน - 0 ? 32 ? (2011-9-29 20:35)
อันดับที่ 5 : guest - 35087 คะแนน - 1 ? 6 ? (2012-9-10 04:21)
อันดับที่ 6 : guest - 34440 คะแนน - 0 ? 45 ? (2010-8-10 12:25)
อันดับที่ 7 : guest - 34275 คะแนน - 0 ? 43 ? (2010-8-10 12:26)
อันดับที่ 8 : guest - 33844 คะแนน - 0 ? 45 ? (2010-8-10 12:24)
อันดับที่ 9 : guest - 33368 คะแนน - 0 ? 27 ? (2014-2-28 04:50)
อันดับที่ 10 : Badminton - 25835 คะแนน - 0 ? 27 ? (2011-4-28 08:14)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : archery - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : flash_strike รายละเอียด : ????????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 92 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 15548 คะแนน - LV6 - 3 ? 37 ? (2011-6-26 16:12)
อันดับที่ 2 : admin - 10578 คะแนน - LV4 - 3 ? 16 ? (2009-4-29 11:48)
อันดับที่ 3 : guest - 10296 คะแนน - LV5 - 3 ? 43 ? (2011-6-26 16:05)
อันดับที่ 4 : guest - 8150 คะแนน - LV3 - 2 ? 36 ? (2011-6-26 16:08)
อันดับที่ 5 : guest - 7221 คะแนน - LV2 - 1 ? 41 ? (2011-6-26 16:02)
อันดับที่ 6 : guest - 7000 คะแนน - LV1 - 0 ? 36 ? (2009-8-28 14:38)
อันดับที่ 7 : guest - 4972 คะแนน - LV4 - 6 ? 12 ? (2009-8-28 14:37)
อันดับที่ 8 : guest - 4738 คะแนน - LV4 - 3 ? 28 ? (2009-8-26 21:17)
อันดับที่ 9 : guest - 3445 คะแนน - LV1 - 1 ? 25 ? (2011-6-26 16:00)
อันดับที่ 10 : radius15 - 2444 คะแนน - LV1 - 0 ? 40 ? (2010-12-4 11:13)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 200 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : flash_strike - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : angel_pang รายละเอียด : ???? ? ? ? space ??? , ???????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 153 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 14240 คะแนน - LV5 - 3 ? 20 ? (2009-4-20 20:16)
อันดับที่ 2 : guest - 12240 คะแนน - LV5 - 2 ? 28 ? (2009-10-2 18:13)
อันดับที่ 3 : radius15 - 8930 คะแนน - LV5 - 2 ? 0 ? (2010-12-4 15:01)
อันดับที่ 4 : admin - 6760 คะแนน - LV4 - 2 ? 3 ? (2009-4-1 11:42)
อันดับที่ 5 : Irinz - 4390 คะแนน - LV3 - 3 ? 20 ? (2009-3-25 19:01)
อันดับที่ 6 : guest - 4380 คะแนน - LV3 - 0 ? 55 ? (2009-10-2 18:10)
อันดับที่ 7 : guest - 2490 คะแนน - LV2 - 1 ? 12 ? (2010-3-19 12:50)
อันดับที่ 8 : guest - 2080 คะแนน - LV2 - 0 ? 51 ? (2010-3-19 12:46)
อันดับที่ 9 : guest - 1930 คะแนน - LV2 - 0 ? 53 ? (2010-3-19 12:51)
อันดับที่ 10 : guest - 1860 คะแนน - LV2 - 1 ? 4 ? (2009-4-29 12:10)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 5000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : angel_pang - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : aim รายละเอียด : ?????????????? , ?????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 33 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 1836 คะแนน - LV20 - 1 ? 52 ? (2010-12-5 11:55)
อันดับที่ 2 : Badminton - 1787 คะแนน - LV19 - 1 ? 43 ? (2011-4-28 20:38)
อันดับที่ 3 : guest - 1727 คะแนน - LV19 - 1 ? 51 ? (2009-7-13 17:33)
อันดับที่ 4 : guest - 1552 คะแนน - LV18 - 1 ? 48 ? (2009-7-13 17:31)
อันดับที่ 5 : admin - 1548 คะแนน - LV17 - 1 ? 50 ? (2009-3-15 12:37)
อันดับที่ 6 : guest - 1478 คะแนน - LV16 - 1 ? 44 ? (2011-4-30 11:44)
อันดับที่ 7 : guest - 886 คะแนน - LV12 - 1 ? 47 ? (2011-9-24 10:28)
อันดับที่ 8 : on006 - 837 คะแนน - LV10 - 1 ? 45 ? (2009-3-20 22:47)
อันดับที่ 9 : guest - 795 คะแนน - LV11 - 1 ? 45 ? (2009-6-21 14:40)
อันดับที่ 10 : guest - 731 คะแนน - LV15 - 1 ? 45 ? (2009-7-13 17:30)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : aim - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : deal รายละเอียด : ?????? , ????????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 63 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 1000000 คะแนน - 2 ? 28 ? (2013-4-6 13:37)
อันดับที่ 2 : radius15 - 1000000 คะแนน - 2 ? 11 ? (2010-12-5 12:31)
อันดับที่ 3 : Irinz - 750000 คะแนน - 8 ? 38 ? (2009-3-25 19:38)
อันดับที่ 4 : guest - 17000 คะแนน - 0 ? 46 ? (2010-9-11 07:46)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 60000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : deal - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : centrifuge รายละเอียด : ??????????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 4 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 19845 คะแนน - 1 ? 51 ? (2010-11-13 21:37)
อันดับที่ 2 : Badminton - 12635 คะแนน - 1 ? 47 ? (2009-3-25 19:34)
อันดับที่ 3 : guest - 10358 คะแนน - 1 ? 19 ? (2010-11-13 21:35)
อันดับที่ 4 : guest - 4452 คะแนน - 1 ? 24 ? (2009-7-30 22:35)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 5000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : centrifuge - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : forestPolice รายละเอียด : ??????,????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 5 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 7000 คะแนน ?? (2010-12-5 20:05)
อันดับที่ 2 : admin - 7000 คะแนน ?? (2009-3-12 18:24)
อันดับที่ 3 : Badminton - 7000 คะแนน ?? (2009-3-11 23:38)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : forestPolice - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : 3dswat รายละเอียด : ????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ชูตติ้ง จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 19 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : admin - 23500 คะแนน (2009-3-17 19:47)
อันดับที่ 2 : Badminton - 20600 คะแนน (2009-3-11 23:42)
อันดับที่ 3 : guest - 11800 คะแนน (2009-9-2 00:17)
อันดับที่ 4 : guest - 11600 คะแนน (2011-5-8 09:36)
อันดับที่ 5 : guest - 10700 คะแนน (2011-5-8 10:05)
อันดับที่ 6 : guest - 10400 คะแนน (2010-8-10 12:32)
อันดับที่ 7 : guest - 10100 คะแนน (2012-9-10 03:22)
อันดับที่ 8 : guest - 10000 คะแนน (2009-7-18 15:59)
อันดับที่ 9 : guest - 8900 คะแนน (2011-9-29 20:38)
อันดับที่ 10 : guest - 8700 คะแนน (2010-9-10 18:44)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : 3dswat - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]