ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
เกมส์กีฬา » เกมส์ทั้งหมด 18 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : 100metros_valla รายละเอียด : ???? ? ? ???? , ?? ? ????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 36 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 12422 คะแนน - Second: 17.578 ? (2011-4-28 19:58)
อันดับที่ 2 : admin - 12405 คะแนน - Second: 17.595 ? (2009-5-9 13:12)
อันดับที่ 3 : guest - 12365 คะแนน - Second: 17.635 ? (2011-4-28 20:03)
อันดับที่ 4 : guest - 12301 คะแนน - Second: 17.699 ? (2014-2-28 04:45)
อันดับที่ 5 : guest - 11250 คะแนน - Second: 18.750 ? (2011-4-28 20:01)
อันดับที่ 6 : guest - 11218 คะแนน - Second: 18.782 ? (2012-9-10 03:18)
อันดับที่ 7 : guest - 11134 คะแนน - Second: 18.866 ? (2011-4-28 20:01)
อันดับที่ 8 : guest - 11083 คะแนน - Second: 18.917 ? (2012-9-10 03:17)
อันดับที่ 9 : guest - 10916 คะแนน - Second: 19.084 ? (2011-4-28 20:02)
อันดับที่ 10 : guest - 10547 คะแนน - Second: 19.453 ? (2009-8-31 16:00)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 3000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : 100metros_valla - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : speed_biker รายละเอียด : ???? ? ? ? ? ????? , ??????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 100 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 36757 คะแนน - LV52 - 4 ? 12 ? (2010-12-5 12:51)
อันดับที่ 2 : guest - 35096 คะแนน - LV35 - 3 ? 2 ? (2009-6-9 12:17)
อันดับที่ 3 : guest - 33294 คะแนน - LV27 - 2 ? 19 ? (2009-6-9 15:29)
อันดับที่ 4 : guest - 30577 คะแนน - LV30 - 2 ? 33 ? (2009-6-9 15:36)
อันดับที่ 5 : guest - 29515 คะแนน - LV29 - 2 ? 17 ? (2009-6-9 15:30)
อันดับที่ 6 : guest - 28259 คะแนน - LV34 - 2 ? 45 ? (2009-8-31 15:54)
อันดับที่ 7 : ooylove - 26961 คะแนน - LV31 - 2 ? 28 ? (2009-6-9 12:21)
อันดับที่ 8 : guest - 26611 คะแนน - LV32 - 2 ? 57 ? (2009-6-10 12:29)
อันดับที่ 9 : guest - 26575 คะแนน - LV24 - 1 ? 59 ? (2009-6-10 11:59)
อันดับที่ 10 : guest - 24995 คะแนน - LV26 - 2 ? 25 ? (2009-6-9 15:42)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 6000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : speed_biker - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : crazy_car รายละเอียด : ???? ? ? ? ? ???? , ????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 22 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 1100 คะแนน - LV6 - 1 ? 54 ? (2011-4-30 10:50)
อันดับที่ 2 : iamgolf - 1050 คะแนน - LV6 - 1 ? 44 ? (2009-9-8 02:22)
อันดับที่ 3 : guest - 975 คะแนน - LV5 - 1 ? 42 ? (2009-6-15 14:10)
อันดับที่ 4 : admin - 900 คะแนน - LV5 - 2 ? 16 ? (2009-5-9 16:12)
อันดับที่ 5 : guest - 675 คะแนน - LV4 - 1 ? 40 ? (2009-6-18 12:07)
อันดับที่ 6 : guest - 350 คะแนน - LV2 - 1 ? 3 ? (2010-9-10 21:26)
อันดับที่ 7 : guest - 200 คะแนน - LV1 - 0 ? 32 ? (2009-6-16 12:44)
อันดับที่ 8 : guest - 150 คะแนน - LV1 - 0 ? 29 ? (2009-6-15 14:09)
อันดับที่ 9 : guest - 100 คะแนน - LV1 - 0 ? 23 ? (2009-6-20 12:33)
อันดับที่ 10 : guest - 100 คะแนน - LV1 - 0 ? 22 ? (2009-6-15 14:07)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : crazy_car - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : golf รายละเอียด : ???????? , ????????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 7 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 348 คะแนน - LV4 - 6 ? 3 ? (2010-6-12 11:03)
อันดับที่ 2 : admin - 286 คะแนน - LV4 - 3 ? 8 ? (2009-5-15 20:45)
อันดับที่ 3 : Badminton - 236 คะแนน - LV4 - 2 ? 37 ? (2011-4-28 18:11)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 800 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : golf - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : mini_golf รายละเอียด : ???????? , ????????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 15 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 1904 คะแนน - LV15 - 4 ? 33 ? (2014-2-28 05:20)
อันดับที่ 2 : guest - 1798 คะแนน - LV16 - 6 ? 33 ? (2014-2-28 05:12)
อันดับที่ 3 : Badminton - 1736 คะแนน - LV16 - 9 ? 13 ? (2011-4-28 18:20)
อันดับที่ 4 : guest - 1646 คะแนน - LV16 - 7 ? 55 ? (2009-7-17 17:00)
อันดับที่ 5 : guest - 1550 คะแนน - LV16 - 8 ? 36 ? (2009-9-6 12:02)
อันดับที่ 6 : guest - 1506 คะแนน - LV12 - 3 ? 44 ? (2014-2-28 05:16)
อันดับที่ 7 : sarawut_nutkung - 1276 คะแนน - LV13 - 10 ? 57 ? (2009-7-30 15:39)
อันดับที่ 8 : guest - 1120 คะแนน - LV12 - 6 ? 54 ? (2018-4-22 15:43)
อันดับที่ 9 : guest - 1006 คะแนน - LV10 - 12 ? 26 ? (2009-8-5 20:56)
อันดับที่ 10 : guest - 990 คะแนน - LV8 - 3 ? 6 ? (2012-3-16 19:28)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 1000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : mini_golf - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : tennis รายละเอียด : ???? ? ? ? ? ? SPACE ?? , ???????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 92 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 4710 คะแนน - LV11 - 39 ? 27 ? (2010-12-4 20:10)
อันดับที่ 2 : guest - 4260 คะแนน - LV8 - 20 ? 51 ? (2009-7-11 10:03)
อันดับที่ 3 : Badminton - 2970 คะแนน - LV6 - 8 ? 3 ? (2011-5-8 19:15)
อันดับที่ 4 : guest - 1290 คะแนน - LV4 - 7 ? 19 ? (2018-4-22 15:56)
อันดับที่ 5 : guest - 1190 คะแนน - LV4 - 10 ? 50 ? (2009-7-11 11:07)
อันดับที่ 6 : guest - 780 คะแนน - LV2 - 3 ? 50 ? (2009-7-11 09:42)
อันดับที่ 7 : guest - 710 คะแนน - LV2 - 3 ? 9 ? (2012-9-10 03:49)
อันดับที่ 8 : guest - 320 คะแนน - LV2 - 3 ? 40 ? (2011-10-1 11:29)
อันดับที่ 9 : guest - 310 คะแนน - LV2 - 2 ? 42 ? (2014-2-28 04:57)
อันดับที่ 10 : admin - 150 คะแนน - LV1 - 2 ? 2 ? (2009-5-11 00:01)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : tennis - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Sprinter รายละเอียด : ???? ? ? ??? , ???????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 51 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 30024 คะแนน - LV6 - TopSecond: 08.90 ? - 2 ? 43 ? (2013-1-25 17:49)
อันดับที่ 2 : guest - 29907 คะแนน - LV6 - TopSecond: 08.59 ? - 2 ? 44 ? (2014-2-28 05:27)
อันดับที่ 3 : radius15 - 26859 คะแนน - LV6 - TopSecond: 08.86 ? - 2 ? 37 ? (2010-12-5 23:57)
อันดับที่ 4 : admin - 26840 คะแนน - LV6 - TopSecond: 09.19 ? - 2 ? 28 ? (2009-3-15 12:19)
อันดับที่ 5 : Badminton - 25703 คะแนน - LV6 - TopSecond: 09.45 ? - 2 ? 11 ? (2009-4-4 20:05)
อันดับที่ 6 : guest - 22200 คะแนน - LV5 - TopSecond: 08.85 ? - 1 ? 53 ? (2011-6-26 18:07)
อันดับที่ 7 : guest - 21800 คะแนน - LV5 - TopSecond: 08.98 ? - 2 ? 18 ? (2013-1-25 17:47)
อันดับที่ 8 : guest - 21521 คะแนน - LV5 - TopSecond: 09.27 ? - 2 ? 45 ? (2009-8-28 14:24)
อันดับที่ 9 : guest - 21070 คะแนน - LV6 - TopSecond: 09.32 ? - 2 ? 38 ? (2009-8-28 14:27)
อันดับที่ 10 : iamgolf - 20500 คะแนน - LV5 - TopSecond: 09.61 ? - 2 ? 17 ? (2009-3-19 22:21)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 8000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Sprinter - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : popkart รายละเอียด : ???? ? ? ? space ??? , space ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 90 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : unix - 31340 คะแนน - LV6 - 3 ? 26 ? (2009-3-21 11:27)
อันดับที่ 2 : Badminton - 30200 คะแนน - LV5 - 6 ? 2 ? (2009-3-23 16:17)
อันดับที่ 3 : on006 - 17070 คะแนน - LV3 - 1 ? 36 ? (2009-3-20 23:45)
อันดับที่ 4 : admin - 13100 คะแนน - LV2 - 1 ? 20 ? (2009-3-15 12:34)
อันดับที่ 5 : guest - 8520 คะแนน - LV2 - 1 ? 7 ? (2009-3-21 11:14)
อันดับที่ 6 : guest - 7950 คะแนน - LV2 - 0 ? 59 ? (2009-8-26 21:34)
อันดับที่ 7 : radius15 - 7450 คะแนน - LV2 - 1 ? 6 ? (2010-12-5 22:17)
อันดับที่ 8 : guest - 7390 คะแนน - LV2 - 1 ? 0 ? (2010-10-3 12:30)
อันดับที่ 9 : guest - 6510 คะแนน - LV2 - 1 ? 39 ? (2010-10-3 12:27)
อันดับที่ 10 : guest - 5890 คะแนน - LV1 - 0 ? 56 ? (2009-6-29 18:07)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 5000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : popkart - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : drivinggame รายละเอียด : ???????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 30 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 991 คะแนน - LV4 - 1 ? 35 ? (2009-3-21 16:17)
อันดับที่ 2 : guest - 469 คะแนน - LV3 - 1 ? 16 ? (2011-5-8 09:26)
อันดับที่ 3 : guest - 453 คะแนน - LV3 - 1 ? 12 ? (2009-6-24 14:53)
อันดับที่ 4 : guest - 433 คะแนน - LV2 - 2 ? 13 ? (2009-6-18 14:29)
อันดับที่ 5 : admin - 429 คะแนน - LV3 - 1 ? 4 ? (2009-3-14 22:34)
อันดับที่ 6 : guest - 391 คะแนน - LV2 - 0 ? 47 ? (2011-5-8 09:27)
อันดับที่ 7 : guest - 332 คะแนน - LV1 - 0 ? 23 ? (2011-2-27 16:06)
อันดับที่ 8 : guest - 308 คะแนน - LV2 - 0 ? 35 ? (2011-2-27 16:09)
อันดับที่ 9 : guest - 263 คะแนน - LV1 - 0 ? 35 ? (2011-2-27 16:09)
อันดับที่ 10 : guest - 250 คะแนน - LV1 - 0 ? 27 ? (2009-6-16 14:43)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 300 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : drivinggame - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : rally2100 รายละเอียด : ???????? , ??????
ประเภทเกมส์ : เกมส์กีฬา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 16 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 851 คะแนน - LV1 - 1 ? 14 ? (2009-3-25 22:41)
อันดับที่ 2 : admin - 837 คะแนน - LV1 - 0 ? 57 ? (2009-3-15 11:41)
อันดับที่ 3 : guest - 684 คะแนน - LV1 - 1 ? 4 ? (2009-6-12 14:33)
อันดับที่ 4 : guest - 441 คะแนน - LV1 - 0 ? 39 ? (2009-6-21 14:41)
อันดับที่ 5 : guest - 392 คะแนน - LV1 - 0 ? 29 ? (2009-6-21 14:42)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 400 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : rally2100 - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]