ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
เกมส์เสริมปัญญา » เกมส์ทั้งหมด 29 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : เกมจัดผิด รายละเอียด : ควบคุมการใช้เมาส์คลิกเพื่อหาจุดในรูป 5 จุดที่ไม่เหมือนกัน
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 239 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 57600 คะแนน - LV30 FINISH - 2 Min 8 Sec (2009-3-8 11:03)
อันดับที่ 2 : on006 - 57375 คะแนน - LV30 FINISH - 2 Min 49 Sec (2009-3-8 00:49)
อันดับที่ 3 : Irinz - 57000 คะแนน - LV30 FINISH - 3 Min 13 Sec (2009-3-7 14:31)
อันดับที่ 4 : guest - 56275 คะแนน - LV30 FINISH - 3 Min 55 Sec (2009-3-7 14:27)
อันดับที่ 5 : guest - 55150 คะแนน - LV30 FINISH - 4 Min 8 Sec (2010-11-21 04:33)
อันดับที่ 6 : guest - 54675 คะแนน - LV30 FINISH - 3 Min 28 Sec (2009-7-23 18:20)
อันดับที่ 7 : guest - 54200 คะแนน - LV30 FINISH - 4 Min 33 Sec (2010-11-21 04:29)
อันดับที่ 8 : guest - 54200 คะแนน - LV30 FINISH - 4 Min 4 Sec (2009-7-23 18:16)
อันดับที่ 9 : radius15 - 45750 คะแนน - LV30 FINISH - 8 Min 55 Sec (2010-12-3 23:13)
อันดับที่ 10 : MoRFeeN - 10375 คะแนน - LV16 - 10 Min 44 Sec (2009-2-26 23:30)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 3000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : เกมจัดผิด - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : จับผิดภาพ 7 อย่าง รายละเอียด : ให้เราหาตำแหน่งภาพที่ผิด 7 แห่ง
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 85 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 5530 คะแนน - LV12 FINISH - 5 Min 14 Sec (2011-1-17 11:51)
อันดับที่ 2 : guest - 5421 คะแนน - LV12 FINISH - 5 Min 41 Sec (2011-1-18 14:55)
อันดับที่ 3 : guest - 4609 คะแนน - LV12 - 12 Min 10 Sec (2011-1-15 14:56)
อันดับที่ 4 : guest - 4514 คะแนน - LV11 - 6 Min 16 Sec (2011-1-15 14:01)
อันดับที่ 5 : guest - 4507 คะแนน - LV11 - 7 Min 3 Sec (2011-1-15 13:55)
อันดับที่ 6 : guest - 4501 คะแนน - LV11 - 2 Min 5 Sec (2009-4-22 18:03)
อันดับที่ 7 : guest - 4291 คะแนน - LV11 - 3 Min 52 Sec (2009-7-24 20:47)
อันดับที่ 8 : guest - 4228 คะแนน - LV11 - 8 Min 39 Sec (2011-1-15 11:15)
อันดับที่ 9 : guest - 3516 คะแนน - LV11 - 6 Min 33 Sec (2009-7-24 20:43)
อันดับที่ 10 : Badminton - 1871 คะแนน - LV5 - 1 Min 4 Sec (2009-3-25 22:51)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 800 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : จับผิดภาพ 7 อย่าง - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : animalquest รายละเอียด : ?????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 6 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 34300 คะแนน - LV10 - 7 ? 53 ? (2011-4-30 22:36)
อันดับที่ 2 : radius15 - 24300 คะแนน - LV11 - 9 ? 45 ? (2010-12-3 23:23)
อันดับที่ 3 : guest - 17900 คะแนน - LV8 - 8 ? 31 ? (2011-6-26 17:56)
อันดับที่ 4 : guest - 6800 คะแนน - LV4 - 3 ? 16 ? (2012-8-26 23:39)
อันดับที่ 5 : guest - 6700 คะแนน - LV4 - 3 ? 1 ? (2009-9-17 14:46)
อันดับที่ 6 : guest - 6500 คะแนน - LV4 - 2 ? 36 ? (2010-1-23 12:21)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 4000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : animalquest - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Squares รายละเอียด : ?????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 25 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 2590 คะแนน - LV13 - 0 ? 54 ? (2010-12-5 11:23)
อันดับที่ 2 : Badminton - 1860 คะแนน - LV10 - 1 ? 38 ? (2009-4-6 21:37)
อันดับที่ 3 : guest - 1300 คะแนน - LV7 - 17 ? 15 ? (2009-9-14 21:13)
อันดับที่ 4 : guest - 1160 คะแนน - LV6 - 1 ? 4 ? (2011-6-26 17:40)
อันดับที่ 5 : guest - 940 คะแนน - LV5 - 1 ? 38 ? (2009-9-14 20:56)
อันดับที่ 6 : guest - 940 คะแนน - LV5 - 3 ? 16 ? (2009-3-20 20:34)
อันดับที่ 7 : guest - 880 คะแนน - LV5 - 1 ? 43 ? (2011-6-26 17:42)
อันดับที่ 8 : guest - 630 คะแนน - LV4 - 1 ? 30 ? (2012-10-12 15:16)
อันดับที่ 9 : guest - 610 คะแนน - LV4 - 1 ? 21 ? (2010-12-11 07:55)
อันดับที่ 10 : on006 - 20 คะแนน - LV1 - 0 ? 36 ? (2009-3-14 23:16)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 800 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Squares - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : puzzleking รายละเอียด : ???????? , ?????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 5 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 19387 คะแนน - LV2 - 8?43? (2009-9-3 03:42)
อันดับที่ 2 : guest - 18449 คะแนน - LV2 - 4?20? (2009-9-3 03:34)
อันดับที่ 3 : guest - 17743 คะแนน - LV2 - 3?34? (2011-9-2 01:28)
อันดับที่ 4 : guest - 15811 คะแนน - LV2 - 23?44? (2009-9-3 04:06)
อันดับที่ 5 : guest - 7739 คะแนน - LV2 - 5?54? (2009-9-3 03:29)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : puzzleking - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : addictionpuzzle รายละเอียด : ?????????? , ??????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 4 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 2730 คะแนน - LV2 - 3 ? 58 ? (2009-3-26 14:38)
อันดับที่ 2 : on006 - 1300 คะแนน - LV1 - 2 ? 6 ? (2009-3-15 01:33)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 2000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : addictionpuzzle - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : snap_shot รายละเอียด : ?????? , ????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 65 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 51550 คะแนน - LV7 - 1 ? 4 ? (2009-6-12 14:29)
อันดับที่ 2 : Badminton - 35925 คะแนน - LV6 - 0 ? 51 ? (2009-3-26 14:44)
อันดับที่ 3 : admin - 30850 คะแนน - LV6 - 0 ? 55 ? (2009-3-20 23:00)
อันดับที่ 4 : guest - 13075 คะแนน - LV4 - 0 ? 41 ? (2009-8-28 15:18)
อันดับที่ 5 : guest - 13075 คะแนน - LV4 - 0 ? 46 ? (2009-6-12 14:30)
อันดับที่ 6 : guest - 13050 คะแนน - LV4 - 0 ? 53 ? (2009-6-12 14:29)
อันดับที่ 7 : guest - 13025 คะแนน - LV4 - 0 ? 45 ? (2009-6-12 14:31)
อันดับที่ 8 : guest - 10450 คะแนน - LV3 - 1 ? 4 ? (2009-6-12 14:27)
อันดับที่ 9 : guest - 9175 คะแนน - LV3 - 0 ? 53 ? (2010-8-16 08:38)
อันดับที่ 10 : big255 - 5875 คะแนน - LV3 - 0 ? 52 ? (2009-5-21 17:41)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 8000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : snap_shot - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : zoo_keeper รายละเอียด : ?????? , ???????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 13 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 15320 คะแนน - LV8 - 7 ? 4 ? (2011-12-5 16:35)
อันดับที่ 2 : guest - 14960 คะแนน - LV7 - 5 ? 54 ? (2011-12-5 20:19)
อันดับที่ 3 : Badminton - 14040 คะแนน - LV7 - 34 ? 53 ? (2009-3-26 15:22)
อันดับที่ 4 : guest - 13660 คะแนน - LV7 - 7 ? 48 ? (2009-3-24 22:41)
อันดับที่ 5 : guest - 12410 คะแนน - LV7 - 7 ? 57 ? (2010-9-11 07:40)
อันดับที่ 6 : guest - 12330 คะแนน - LV7 - 7 ? 28 ? (2009-4-30 13:26)
อันดับที่ 7 : guest - 6480 คะแนน - LV6 - 99 ? 22 ? (2011-12-5 18:14)
อันดับที่ 8 : guest - 5970 คะแนน - LV5 - 115 ? 8 ? (2011-12-5 20:10)
อันดับที่ 9 : on006 - 5690 คะแนน - LV5 - 6 ? 16 ? (2009-4-13 01:02)
อันดับที่ 10 : radius15 - 140 คะแนน - LV1 - 1 ? 20 ? (2010-12-7 00:18)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : zoo_keeper - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : snakeclassic รายละเอียด : ????????? , ?? 50 ?????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 85 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 16810 คะแนน - LV2 - 2 ? 29 ? (2011-6-26 18:30)
อันดับที่ 2 : guest - 5535 คะแนน - LV1 - 0 ? 46 ? (2009-9-13 22:47)
อันดับที่ 3 : guest - 5330 คะแนน - LV1 - 0 ? 36 ? (2009-9-13 22:48)
อันดับที่ 4 : guest - 4100 คะแนน - LV1 - 0 ? 32 ? (2013-2-11 18:04)
อันดับที่ 5 : guest - 3690 คะแนน - LV1 - 0 ? 26 ? (2013-2-11 18:02)
อันดับที่ 6 : Badminton - 3690 คะแนน - LV1 - 1 ? 4 ? (2009-4-6 21:39)
อันดับที่ 7 : guest - 3075 คะแนน - LV1 - 0 ? 22 ? (2009-9-13 22:47)
อันดับที่ 8 : admin - 2665 คะแนน - LV1 - 0 ? 35 ? (2009-3-14 22:40)
อันดับที่ 9 : guest - 2460 คะแนน - LV1 - 0 ? 26 ? (2011-6-26 18:27)
อันดับที่ 10 : guest - 2460 คะแนน - LV1 - 0 ? 33 ? (2009-9-17 14:49)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 5000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : snakeclassic - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : shanghai_Tiles รายละเอียด : ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์เสริมปัญญา จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 1 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 439 คะแนน - LV3 - 2 ? 57 ? (2009-3-26 15:28)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 200 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : shanghai_Tiles - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]