ข้อมูลสมาชิก
ชื่อ : guest
[สมัครสมาชิก]
สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Money
ในการเล่นเกมส์
 
เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส » เกมส์ทั้งหมด 58 เกมส์
เงินรางวัลสูงสุด » Money 15
ชื่อเกมส์ : มอไซค์ไต่ท่อ รายละเอียด : ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา และ SPACE ในการควบคุม
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 1300 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 7190 คะแนน - LV16 - 4 ? 5 ? (2009-9-22 15:00)
อันดับที่ 2 : guest - 6660 คะแนน - LV16 - 11 ? 11 ? (2010-10-9 08:32)
อันดับที่ 3 : guest - 6000 คะแนน - LV15 - 7 ? 57 ? (2009-6-12 14:53)
อันดับที่ 4 : guest - 5175 คะแนน - LV13 - 5 ? 16 ? (2010-4-21 09:40)
อันดับที่ 5 : guest - 5175 คะแนน - LV14 - 5 ? 24 ? (2009-6-5 14:50)
อันดับที่ 6 : guest - 5105 คะแนน - LV12 - 3 ? 29 ? (2010-9-13 21:17)
อันดับที่ 7 : guest - 5075 คะแนน - LV12 - 3 ? 38 ? (2010-6-19 19:52)
อันดับที่ 8 : guest - 4910 คะแนน - LV11 - 3 ? 27 ? (2010-6-19 19:59)
อันดับที่ 9 : guest - 4790 คะแนน - LV11 - 3 ? 4 ? (2009-9-22 14:56)
อันดับที่ 10 : iamgolf - 3310 คะแนน - LV8 - 2 ? 37 ? (2009-9-8 23:51)
ค่าบริการ : Money 0
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : มอไซค์ไต่ท่อ - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : frikoneko รายละเอียด : ?????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 20 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 19800 คะแนน - LV3 - 0 ? 59 ? (2009-8-3 21:32)
อันดับที่ 2 : guest - 13700 คะแนน - LV3 - 1 ? 56 ? (2011-4-28 21:29)
อันดับที่ 3 : guest - 12100 คะแนน - LV3 - 8 ? 51 ? (2011-2-6 17:24)
อันดับที่ 4 : guest - 11300 คะแนน - LV3 - 1 ? 51 ? (2010-9-30 20:12)
อันดับที่ 5 : guest - 9700 คะแนน - LV3 - 2 ? 6 ? (2010-3-3 16:28)
อันดับที่ 6 : admin - 9100 คะแนน - LV3 - 1 ? 53 ? (2009-5-9 12:23)
อันดับที่ 7 : guest - 8400 คะแนน - LV2 - 1 ? 25 ? (2011-2-6 17:15)
อันดับที่ 8 : guest - 8400 คะแนน - LV2 - 1 ? 6 ? (2010-11-18 10:42)
อันดับที่ 9 : radius15 - 8300 คะแนน - LV2 - 2 ? 10 ? (2010-12-5 21:41)
อันดับที่ 10 : guest - 8200 คะแนน - LV2 - 22 ? 36 ? (2012-3-27 13:18)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 3000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : frikoneko - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : nekotuna รายละเอียด : ?????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 114 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 5160 คะแนน - 0 ? 57 ? (2012-9-14 13:43)
อันดับที่ 2 : guest - 4200 คะแนน - 0 ? 45 ? (2011-7-15 21:16)
อันดับที่ 3 : guest - 4040 คะแนน - 0 ? 35 ? (2011-2-20 20:23)
อันดับที่ 4 : guest - 3580 คะแนน - 0 ? 24 ? (2010-4-18 20:25)
อันดับที่ 5 : guest - 3500 คะแนน - 0 ? 37 ? (2010-9-30 20:14)
อันดับที่ 6 : guest - 3440 คะแนน - 0 ? 37 ? (2009-8-2 21:59)
อันดับที่ 7 : guest - 2980 คะแนน - 0 ? 29 ? (2010-6-12 10:51)
อันดับที่ 8 : guest - 2960 คะแนน - 0 ? 32 ? (2018-4-22 15:28)
อันดับที่ 9 : guest - 2880 คะแนน - 0 ? 27 ? (2009-10-5 11:50)
อันดับที่ 10 : Badminton - 2060 คะแนน - 0 ? 23 ? (2011-4-24 15:23)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 1500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : nekotuna - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : guruneko รายละเอียด : ???????????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 19 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 25800 คะแนน - LV3 - 2 ? 44 ? (2011-5-12 14:35)
อันดับที่ 2 : Badminton - 17600 คะแนน - LV2 - 2 ? 28 ? (2011-4-24 15:29)
อันดับที่ 3 : guest - 17600 คะแนน - LV2 - 1 ? 51 ? (2010-9-30 20:17)
อันดับที่ 4 : admin - 17000 คะแนน - LV2 - 2 ? 25 ? (2009-5-9 12:26)
อันดับที่ 5 : guest - 14100 คะแนน - LV2 - 2 ? 34 ? (2012-9-14 13:24)
อันดับที่ 6 : guest - 13200 คะแนน - LV2 - 3 ? 3 ? (2011-5-12 14:32)
อันดับที่ 7 : guest - 12300 คะแนน - LV2 - 1 ? 8 ? (2011-7-15 21:18)
อันดับที่ 8 : guest - 9500 คะแนน - LV2 - 1 ? 42 ? (2010-6-19 21:35)
อันดับที่ 9 : guest - 9500 คะแนน - LV2 - 1 ? 11 ? (2009-7-12 21:00)
อันดับที่ 10 : guest - 7800 คะแนน - LV1 - 1 ? 8 ? (2010-3-3 16:54)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 6000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : guruneko - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : plupon รายละเอียด : ?????? 3 ?? , ???? 10 ? 20 ??
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 38 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 99540 คะแนน - LV7 - 5 ? 6 ? (2010-12-3 23:40)
อันดับที่ 2 : guest - 97940 คะแนน - LV7 - 5 ? 29 ? (2012-5-5 22:47)
อันดับที่ 3 : guest - 86530 คะแนน - LV4 - 3 ? 48 ? (2010-12-3 22:21)
อันดับที่ 4 : guest - 60620 คะแนน - LV4 - 3 ? 49 ? (2011-1-15 21:57)
อันดับที่ 5 : guest - 58820 คะแนน - LV4 - 3 ? 47 ? (2011-12-20 01:38)
อันดับที่ 6 : guest - 57120 คะแนน - LV4 - 3 ? 52 ? (2011-12-20 01:42)
อันดับที่ 7 : guest - 55710 คะแนน - LV4 - 3 ? 55 ? (2010-10-21 00:18)
อันดับที่ 8 : Badminton - 52070 คะแนน - LV4 - 4 ? 1 ? (2011-4-27 18:08)
อันดับที่ 9 : guest - 51790 คะแนน - LV4 - 3 ? 36 ? (2010-10-21 00:14)
อันดับที่ 10 : guest - 50280 คะแนน - LV4 - 3 ? 47 ? (2011-1-15 21:53)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : plupon - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : homerunboy รายละเอียด : ?????? , 60 ???????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 127 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 211400 คะแนน - homeruns: 14 ? - 1 ? 22 ? (2011-1-15 22:23)
อันดับที่ 2 : guest - 121550 คะแนน - homeruns: 9 ? - 1 ? 49 ? (2010-10-29 09:11)
อันดับที่ 3 : guest - 121350 คะแนน - homeruns: 9 ? - 1 ? 18 ? (2012-9-14 13:47)
อันดับที่ 4 : guest - 101900 คะแนน - homeruns: 9 ? - 1 ? 22 ? (2011-1-16 14:49)
อันดับที่ 5 : guest - 101700 คะแนน - homeruns: 9 ? - 1 ? 21 ? (2011-1-15 22:17)
อันดับที่ 6 : guest - 91500 คะแนน - homeruns: 8 ? - 1 ? 14 ? (2012-2-20 11:47)
อันดับที่ 7 : guest - 91450 คะแนน - homeruns: 8 ? - 1 ? 22 ? (2012-10-12 21:46)
อันดับที่ 8 : guest - 90950 คะแนน - homeruns: 8 ? - 1 ? 13 ? (2012-2-20 11:48)
อันดับที่ 9 : guest - 80900 คะแนน - homeruns: 6 ? - 1 ? 18 ? (2010-10-29 09:07)
อันดับที่ 10 : Badminton - 71550 คะแนน - homeruns: 5 ? - 1 ? 24 ? (2011-5-8 20:08)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 9000 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : homerunboy - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : balanceballs รายละเอียด : ???? ? ? ?? , ????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 207 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 93 วินาที - 1 ? 36 ? (2009-8-26 17:03)
อันดับที่ 2 : guest - 90 วินาที - 1 ? 34 ? (2011-1-15 22:44)
อันดับที่ 3 : guest - 88 วินาที - 18 ? 57 ? (2012-1-2 21:05)
อันดับที่ 4 : guest - 86 วินาที - 1 ? 34 ? (2011-7-29 21:13)
อันดับที่ 5 : guest - 83 วินาที - 1 ? 27 ? (2011-1-15 22:45)
อันดับที่ 6 : guest - 77 วินาที - 1 ? 27 ? (2012-4-22 19:40)
อันดับที่ 7 : guest - 74 วินาที - 1 ? 19 ? (2011-1-15 22:31)
อันดับที่ 8 : guest - 72 วินาที - 12 ? 16 ? (2009-7-13 18:40)
อันดับที่ 9 : guest - 70 วินาที - 1 ? 18 ? (2010-3-9 20:54)
อันดับที่ 10 : radius15 - 59 วินาที - 1 ? 5 ? (2010-12-4 19:17)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 20 วินาที = 1
คลิกเพื่อเล่น : balanceballs - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : kawara รายละเอียด : ?????? , ???????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 271 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : radius15 - 481 คะแนน - 1 ? 24 ? (2010-12-5 22:06)
อันดับที่ 2 : guest - 350 คะแนน - 0 ? 44 ? (2011-1-16 14:49)
อันดับที่ 3 : guest - 333 คะแนน - 0 ? 47 ? (2010-3-9 21:45)
อันดับที่ 4 : guest - 331 คะแนน - 0 ? 43 ? (2010-3-10 11:09)
อันดับที่ 5 : kanayod - 323 คะแนน - 0 ? 47 ? (2016-4-28 00:03)
อันดับที่ 6 : guest - 321 คะแนน - 1 ? 25 ? (2011-1-15 23:01)
อันดับที่ 7 : guest - 293 คะแนน - 1 ? 9 ? (2011-1-15 22:57)
อันดับที่ 8 : guest - 247 คะแนน - 0 ? 54 ? (2011-1-15 22:59)
อันดับที่ 9 : guest - 240 คะแนน - 0 ? 48 ? (2010-3-10 11:02)
อันดับที่ 10 : guest - 236 คะแนน - 0 ? 58 ? (2011-5-12 14:47)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 50 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : kawara - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : Speed_Card2 2 รายละเอียด : ???????? , ????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 75 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : Badminton - 14316 คะแนน - LV6 - 6 ? 19 ? (2011-5-7 18:28)
อันดับที่ 2 : radius15 - 2707 คะแนน - LV7 - 8 ? 41 ? (2010-12-3 23:35)
อันดับที่ 3 : guest - 2455 คะแนน - LV5 - 6 ? 32 ? (2012-9-10 03:11)
อันดับที่ 4 : guest - 2416 คะแนน - LV5 - 4 ? 42 ? (2010-12-3 22:38)
อันดับที่ 5 : guest - 2404 คะแนน - LV6 - 7 ? 16 ? (2013-4-6 12:07)
อันดับที่ 6 : guest - 1926 คะแนน - LV3 - 4 ? 5 ? (2011-4-28 18:02)
อันดับที่ 7 : guest - 1761 คะแนน - LV5 - 6 ? 5 ? (2013-4-6 11:57)
อันดับที่ 8 : guest - 1612 คะแนน - LV4 - 4 ? 28 ? (2011-4-28 18:09)
อันดับที่ 9 : guest - 1420 คะแนน - LV4 - 5 ? 41 ? (2011-1-16 15:12)
อันดับที่ 10 : on006 - 1233 คะแนน - LV4 - 5 ? 13 ? (2011-4-27 18:45)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 500 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : Speed_Card2 2 - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]

ชื่อเกมส์ : turbocharged รายละเอียด : ???????? , ?????????
ประเภทเกมส์ : เกมส์ฝึกประสาทสัมผัส จำนวนการเล่น : เกมส์นี้มีคนเล่นไปแล้ว 237 ครั้ง      
ระดับ : อันดับที่ 1 : guest - 348.35 คะแนน - 1 ? 39 ? (2010-3-9 21:49)
อันดับที่ 2 : guest - 322.68 คะแนน - 0 ? 56 ? (2010-3-10 11:12)
อันดับที่ 3 : guest - 313.12 คะแนน - 0 ? 44 ? (2010-3-9 21:58)
อันดับที่ 4 : guest - 311.69 คะแนน - 0 ? 49 ? (2010-3-9 22:00)
อันดับที่ 5 : guest - 279.15 คะแนน - 0 ? 46 ? (2010-3-9 21:56)
อันดับที่ 6 : guest - 217.97 คะแนน - 0 ? 38 ? (2010-3-10 11:14)
อันดับที่ 7 : guest - 216.02 คะแนน - 2 ? 39 ? (2010-1-30 20:30)
อันดับที่ 8 : guest - 206.95 คะแนน - 0 ? 42 ? (2010-3-9 22:01)
อันดับที่ 9 : admin - 147.97 คะแนน - 1 ? 10 ? (2009-5-9 12:40)
อันดับที่ 10 : sarawut_nutkung - 136.5 คะแนน - 0 ? 53 ? (2009-7-30 15:18)
ค่าบริการ : Money 1
ของรางวัล : 20 คะแนน = 1
คลิกเพื่อเล่น : turbocharged - เข้าสู่ห้องเกมส์
[ เล่นเต็มจอ ]