http://board.udclick.com เปิดใช้งาน สามารถสมัครสมาชิก ฟรี! แล้ววันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเรา udclick.com ชุมชนออนไลน์ของชาวอุดร
****หากสมาชิกเก่าเข้าใช้บอร์ดใหม่ไม่ได้ให้เลือกขอรหัสผ่านใหม่ ในหน้าเข้าระบบ แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเดิมใน www.udclick.com
หากชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้ ขออภัยสมาชิกให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ในระบบบอร์ดใหม่นี้เท่านั้น
หากมีปัญหาในการใช้งาน ข้อเสนอ แนะนำ ติ-ชม ส่งเมล์มาได้ที่ clickteams@gmail.com
วิธีการสมัครสมาชิก
กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ความหมายของ O-NET , A-NET และ B-NET

O-NET (Ordinary National Educational Testing)
คือ การสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ สอบได้ 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่กำลังจะจบชั้น ป.3
ป.6 ม.3 และ ม.6
ช่วงเวลาสอบ เดือน ก.พ. ? มี.ค ของทุกปี
จำนวนวิชาสอบ 8
ผู้จัดสอบ สทศ. ค่าใช้จ่าย ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบฟรี

A-NET (Advanced National Educational Testing)
คือ การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่างๆ 11 วิชา เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบ
Admission ปี 2549 ? 2552 จัดสอบเดือนมีนาคมของทุกปี นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และเลือกใช้
คะแนนที่ดีที่สุด
ช่วงเวลาสอบ เดือน มี.ค. ของทุกปี
จำนวนวิชาสอบ 11
ผู้จัดสอบ สกอ. ค่าใช้จ่าย เสียเงินวิชาละ 100 บาท

B-NET (Basic National Educational Testing)
คือ การสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่าง ๆ 5 ภาคเรียน เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ
รับตรง โควต้า พิเศษ
ครั้งแรกจะจัดสอบให้เดือนตุลาคม 2550 ไม่สามารถเก็บคะแนนมาใช้เข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับร่วม /
รับกลางได้
ช่วงเวลาสอบ เดือนตุลาคม
จำนวนวิชาสอบ 5
ผู้จัดสอบ สทศ. ค่าใช้จ่าย เสียเงินวิชาละ 100 บาท
www.udclick.com ชุมชนออนไลน์ของชาวอุดรขออภัย สมาชิก เนื่องจากเป็นบอร์ดระบบใหม่มีฟังก์ชั่น ลูกเล่นมาก ทำให้สมาชิกผู้ใช้ใหม่ต้องเลียนรู้วิธีการใช้งานบ้างเล็กน้อย ก็จะสามารถใช้งานลูกเล่นต่างๆ ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบเงินตรา เครดิต แบบสอบถาม ระบบซื้อขาย เกม 200 กว่าเกมก็จะมีระบบคะแนน และเงินเพื่อแข่งขันกันในการขึ้นอันดับในแต่ละเกมด้วยนะลองใช้ดู

ใครโพสรูป ก็สามารถใช้งานฟังก์ชั่น แกลลอลี่ได้ มี 3 แบบชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะ

อยากให้สมาชิกลองเล่นดู ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

ปัญหาการใช้งาน สามารถโพสถามได้ในส่วน วิธีการใช้งาน
กลับไปรายการกระดานข่าว