http://board.udclick.com เปิดใช้งาน สามารถสมัครสมาชิก ฟรี! แล้ววันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเรา udclick.com ชุมชนออนไลน์ของชาวอุดร
****หากสมาชิกเก่าเข้าใช้บอร์ดใหม่ไม่ได้ให้เลือกขอรหัสผ่านใหม่ ในหน้าเข้าระบบ แล้วกรอกชื่อผู้ใช้และอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเดิมใน www.udclick.com
หากชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้ ขออภัยสมาชิกให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ในระบบบอร์ดใหม่นี้เท่านั้น
หากมีปัญหาในการใช้งาน ข้อเสนอ แนะนำ ติ-ชม ส่งเมล์มาได้ที่ clickteams@gmail.com
วิธีการสมัครสมาชิก
กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ประกาศผลสอบแพทย์ 12 สถาบัน-ที่ 1 แพทย์ฯจุฬาฯ

MNewsImages_87837.jpg
2009-4-7 12:18


สำนักข่าวไทย 6 เม.ย. 2552 -กสพท.เผยประกาศผลสอบแพทย์ 12 สถาบันแล้ว มีผู้ผ่านคัดเลือก 1,491 คน จากผู้สมัคร 22,000 คน ภาพรวมคะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ที่ 1 ได้ 79.1271 คะแนน พรุ่งนี้มหาวิทยาลัยเรียกสอบสัมภาษณ์ก่อนส่งรายชื่อให้ สกอ.ตัดสิทธิ์จากแอดมิชชั่นส์

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2552  เปิดเผยว่า กสพท.ประมวลผลการคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. เรียบร้อยแล้ว และประกาศผลผ่านเว็บไซต์ กสพท. www.cotmes.org  และผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม กสพท.ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เวลาประมาณ 18.00 น.  ปีนี้มีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,491 คน จากผู้สมัครทั้งหมดประมาณ 22,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 เมษายนนี้  และจะส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชั่นส์

ศ.พญ.บุญมี  กล่าวอีกว่า  คะแนนในปีนี้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ถ้าเปรียบเทียบทั้งหมด ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก เนื่องจากปีนี้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ต่ำ ซึ่งการสอบคัดเลือกกลุ่ม กสพท.  ต้องใช้สัดส่วนคะแนนเอเน็ตร้อยละ  70  ทำให้คะแนนของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม กสพท. ต่ำไปด้วย  ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดอันดับแรก คือ นายสิทธิ์ อัศววรฤทธิ์ ได้คะแนน 79.1271 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเลือกเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สำหรับคะแนนสูงสุด- ต่ำสุด ของการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2552 ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ มข. จำนวน รับ 30 คน คะแนนสูงสุด 59.241 คะแนน ต่ำสุด 55.3832
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 230  คนคะแนนสูงสุด 79.1271 คะแนนต่ำสุด 63.7365
คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวนรับ 65 คน คะแนนสูงสุด 63.5977  คะแนนต่ำสุด 56.6813
คณะแพทยศาสตร์ มธ. จำนวนรับ 92 คน  คะแนนสูงสุด 60.3714 คะแนนต่ำสุด 56.2991
คณะแพทยศาสตร์ มน. จำนวนรับ 30 คน คะแนนสูงสุด 56.3704  คะแนนต่ำสุด 54.4771

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ  162 คน  คะแนนสูงสุด 70.3279 คะแนนต่ำสุด 59.9980
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ 280 คน  คะแนนสูงสุด 75.4859  คะแนนต่ำสุด 61.1929
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวนรับ 30 คน  คะแนนสูงสุด 56.1792  คะแนนต่ำสุด 52.7669
คณะแพทยศาสตร์ มศว. จำนวนรับ 125  คน คะแนนสูงสุด 63.1458  คะแนนต่ำสุด 56.1257
คณะแพทยศาสตร์ มอ. จำนวนรับ 42 คน คะแนนสูงสุด 59.6190 คะแนนต่ำสุด 54.9986

วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวนรับ 80 คน คะแนนสูงสุด 60.8438 คะแนนต่ำสุด 58.1810
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จำนวนรับ 60  คน คะแนนสูงสุด 63.0155 คะแนนต่ำสุด  54.7018
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ญ) จำนวนรับ 40 คน คะแนนสูงสุด  60.6632 คะแนนต่ำสุด 55.3927
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ จำนวนรับ 70  คน คะแนนสูงสุด 68.6273 คะแนนต่ำสุด 59.8508
คณะทันตแพทยศาสตร์ มม.  จำนวนรับ 80 คน  คะแนนสูงสุด 63.2952  คะแนนต่ำสุด 56.8508

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จำนวนรับ 30  คน คะแนนสูงสุด 60.5951 คะแนนต่ำสุด 54.3651
คณะทันตแพทยศาสตร์  มอ. จำนวนรับ 25 คน คะแนนสูงสุด  56.2021 คะแนนต่ำสุด 53.4624
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. จำนวนรับ 20 คน  คะแนนสูงสุด 59.5356  คะแนนต่ำสุด 55.7769 .

- สำนักข่าวไทย 06-04-2552
www.udclick.com ชุมชนออนไลน์ของชาวอุดรขออภัย สมาชิก เนื่องจากเป็นบอร์ดระบบใหม่มีฟังก์ชั่น ลูกเล่นมาก ทำให้สมาชิกผู้ใช้ใหม่ต้องเลียนรู้วิธีการใช้งานบ้างเล็กน้อย ก็จะสามารถใช้งานลูกเล่นต่างๆ ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบเงินตรา เครดิต แบบสอบถาม ระบบซื้อขาย เกม 200 กว่าเกมก็จะมีระบบคะแนน และเงินเพื่อแข่งขันกันในการขึ้นอันดับในแต่ละเกมด้วยนะลองใช้ดู

ใครโพสรูป ก็สามารถใช้งานฟังก์ชั่น แกลลอลี่ได้ มี 3 แบบชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะ

อยากให้สมาชิกลองเล่นดู ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

ปัญหาการใช้งาน สามารถโพสถามได้ในส่วน วิธีการใช้งาน
กลับไปรายการกระดานข่าว